Hydrodol Power Before And After 12 gói

Một sản phẩm được sản xuất tại Úc kết hợp cả Hydrodol BEFORE và Hydrodol AFTER, 6 gói mỗi loại trong 1 hộp

Thông tin sản phẩm

Trước: Active ingredients: Pueraria lobata (Kudzu) ext. equiv. dry root 1.5g, Silybum marianum (Milk Thistle) ext. equiv. to dry seed 11.9g, Calcified Lithothamnion tophiforme (Red Algae) 285mg, Potassium Chloride 219.458mg equiv. elemental Potassium 115.08mg, Sodium chloride 2.442mg equiv. elemental Sodium 959.8mcg, Magnesium citrate 1.2mg equiv. elemental Magnesium 186mcg, Ferrous fumarate 1.2mg equiv. elemental Iron 390mcg, Thiamine hydrochloride 50mg equiv. to Vit B1 43.26mg, Riboflavin (Vit B2) 1.560mg, Nicotinamide (Vit B3) 120mg, Calcium pantothenate 6.001mg equiv. to Vit B5 5.497mg, Cyanocobalamin complex 2mg equiv. to Vit B12 20mcg, Ascorbic acid (Vit C) 45mg, Cholecalciferol Complex 8mg equiv. to Vit D3 20mcg, D-alpha tocopheryl acetate complex 7.463mg equiv. to D-alpha tocopheryl acetate 3.843mg equiv. to Vit E 3.5mg, Betacarotene complex 2mg equiv. to Betacarotene 20mcg, Biotin 20mcg, Alanine 42mg, Asparagine 600mcg, Aspartic acid 600mcg, Cysteine hydrochloride monohydrate 872.093mcg equiv. to Cysteine (as hydrochloride) 600mcg, Glutamine 600mcg, Glycine 12mg, Histidine 600mcg, Isoleucine 30mg, Leucine 30mg, Lysine (as hydrochloride) 600mcg, Methionine 600mcg, Phenylalanine 600mcg, Proline 600mcg, Serine 6.0mg, Threonine 600mcg, Tyrosine 600mcg, Valine 30mg

Facebook Mess 081291118